Sundare vård med mer personal

En sund och trygg vård har rätt personal, vid rätt tidunkt och rätt plats. Idag arbetar bemanningssjuksköterskor och läkare dygnet runt för att fulla upp de personalgap som råder inom vården. I den här texten tänkte vi ägna lite fokus åt att hylla de människor som ställer upp och räddar patienternas situation varje dag!

Vi vill lyfta de undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och städare som tillsammans arbetar för att kliniker och sjukhus runt om i landet ska fungera! Därför vill vi också lyfta alla de bemmaningspersonal som exempelvis Medlink hyr ut till vården, när det råder brist på personal. De är bra på att skräddarsy lösningar och alternativ, och dessutom erbjuder de bra villkor för de anställda. Så viktigt för att få en sund vård!

Personalen ska må bra

För det är klart att patienternas välmående och trygghet står i centrum inom all typ av vård och omsorg – men tänk bara på hur viktigt det är att personalen mår bra. En glad och välmående personal, ger glada och välmående patienter. Det tror vi är självklart, att man ska se det ur ett helheltsperspektiv.

– Vi måste gardera eftersom vi inte kan skicka patienter vidare någon annanstans. Däremot finns ibland bara en läkare inom vissa specialiteter, vilket gör att det blir sårbart, säger Nina Ljung till helagotland.se

Vi läser om personalbrist på olika ställen. I SR och Dagens Samhälle för att nämna några av de senaste skriverierna. Även om det är viktigt att lyfta problemen, så kan alla negativa bilder media sprider skapa en ovilja bland de som planerar jobba inom vården. Är det inte dags att vi tar itu med personalbristen inom vården, och arbetar för en sundare personal för sundare patienter?