Så behandlas och botas lunginflammation

Lunginflammation är en sjukdom då lungorna har blivit inflammerade. Det är inte sällan som en smittad person får feber, hosta och andningssvårigheter. Ibland behöver lunginflammation behandlas med antibiotika. Det är ofta småbarn under två år och äldre personer som får lunginflammation.

När lungorna blivit infekterade av bakterier, svamp eller virus har du drabbats av lunginflammation som även kallas pneumoni av vården. Om lunginflammationen orsakas av en bakterie behövs antibiotika sättas in för att få bukt med sjukdomen. Bakterier är den vanligaste orsaken till att lunginflammation uppstår men det kan även orsakas av mykoplasma.

Symptomen kan variera mellan personer

Symptomen på lunginflammation är vanligtvis hosta, feber och svårigheter med andningen. Det är inte sällan som det gör ont i bröstet när du hostar eller andas vid lunginflammation. Andra tecken på lunginflammation är diarré, illamående och kräkning. Symptomen kan variera och likna en helt vanlig förkylning för en del medan det för andra blir betydligt värre. Äldre personer och personer som redan har någon sjukdom med sänkt immunförsvar kan drabbas hårdare och i vissa fall behöva vård på sjukhus.

Smittan sprids genom luften

Lunginflammation varierar i svårighetsgrad och det är många faktorer som avgör hur sjuk du faktiskt blir. Vilken mikroorganism som orsakat lunginflammationen, hur din hälsa är i övrigt och ålder spelar roll för sjukdomsförloppet. Vissa lunginflammationer smittar inte medan exempelvis pneumokockbakterien är väldigt smittsam. Virus och bakterier som orsakar lunginflammation kan smitta på olika sätt. Det är ofta genom luften smittan sprids när någon hostar eller nyser. På vintern är risken högre att smittas. För att undvika att smittas är det bra att hålla avstånd till andra människor.

Sjukdomsförloppet varierar

För en person som har lunginflammation är det viktigt att vila och dricka mycket. Att stanna hemma medan du har feber och inte mår bra är viktigt. Allmäntillståndet är avgörande för när du kan återgå till arbete och vardagslivet igen. En lunginflammation kan vara långdragen för vissa medan den går över relativt snabbt för andra. Det är vanligt att hosta kan hänga kvar någon månad efter att du blivit bra. Det är möjligt att ta vaccin mot lunginflammation vilket är bra att göra för personer i riskgrupperna.